Skip to content

Gizlilik ve Kişisel Veri Politikası

KVKK AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

ONLAYER Bilişim Teknolojileri A.Ş. (“PCI Checklist”) olarak, siz değerli kullanıcılarımızın özel hayatı ve kişisel bilgilerinin güvenliğinin bizim için son derece önemli olduğunu belirtmek isteriz. Bu kapsamda kişisel verilerle ilgili düzenleme getiren “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10’uncu maddesi uyarınca, siz değerli kullanıcılarımızın kişisel verilerini nasıl ve ne sebeplerle topladığımız, hangi amaçlarla işlediğimiz, kimlere ve hangi amaçlarla aktarabileceğimiz ve yasal haklarınız konularında sizleri aydınlatmak isteriz.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, web sitemizi (www.onlayer.com ve www.pcichecklist.com) ziyaret ettiğinizde, sitemiz üzerinden sunulmakta olan hizmetlerimizi (“Hizmetlerimiz”) kullandığınızda, deneme amaçlı hesap oluşturduğunuzda, Hizmetlerimizi satın aldığınızda, Hizmetlerimiz hakkında bilgi edinmek amacıyla web sitemizde yer alan formları doldurduğunuzda, hesap bilgilerinizde değişiklik yaptığınızda ve Hizmetlerimiz ile ilgili olarak bizimle iletişime geçtiğinizde, otomatik ya da veri kayıt sistemimizin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilmektedir. Tarafımıza bu yöntemlerle sunmuş olduğunuz; Ad, soyad, telefon, şirket adı ve e-posta bilgilerinden oluşan kişisel verileriniz, websitemizde yer alan formlar ile Hizmetlerimiz hakkında talep etmiş olduğunuz bilgilerin tarafınıza temini ve Hizmetlerimizi satın almanız halinde ad, soyad, telefon, e-posta, şirket adı ve kredi kartı bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz kullanıcı hesabınızın oluşturulması, Hizmetlerimizin ifa edilebilmesi ve Hizmet bedellerinin tahsilatı amacıyla; KVKK Madde 5 Fıkra 2 (a) bendi uyarınca mevzuatta açıkçası öngörülmesi ve (c) bendi uyarınca “sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması” hukuki nedenlerine dayalı olarak işlenmekte ve yine aynı amaç ve hukuki nedene dayalı olarak Şirketimizin yurtiçinde bulunan teknik hizmet sağlayıcılarına aktarılmaktadır. Ayrıca Şirketimiz bu hukuki nedenlere dayanarak kişisel verilerinizi, web sitemizi güvenle kullanabilmeniz için gerekli önlemleri almak, ödeme dahil işlemlerinizi güvenli bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlamak, hile veya dolandırıcılık teşkil eden, güvenlik ihlali oluşturan veya şüpheli ya da yasadışı olan faaliyetleri tespit etmek, engellemek veya soruşturmak, Hesabınız veya Hizmetlerimiz ile ilgili olarak sizinle iletişime geçmek ve müşteri hizmetleri sunmak amacıyla ve ayrıca açık rıza vermeniz halinde tanıtım ve pazarlama yapmak amacıyla işleyebilmekte ve aktarabilmektedir. Şirketimiz ile 3.kişilere ait kişisel verileri de paylaşmanız halinde, bu kişilerin bilgilendirilmesinin ve kanunen gerekmesi halinde açık rızalarının alınmasının sizlerin sorumluluğunda olduğunu önemle belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında Şirketimize başvurarak;
  • (i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • (ii) kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
  • (iii) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  • (v) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • (vi) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (vii) eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • (viii) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
  • (ix) kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, hakkınız bulunmaktadır.
Bu haklarınızı kullanmak istediğinizde yazılı olarak Dumlupınar Bulvarı Mustafa Kemal Mahallesi 280/G No:1213 Çankaya/Ankara adresine veya [email protected].tr kayıtlı elektronik posta adresine başvurabilirsiniz.